Rreth nesh

Sommelieria Shqiptare është një organizatë jofitimprurëse e cila ka qënë dhe vazhdon të jetë pjesë aktive e jetës shoqërore të vendit, mbështetje e rëndësishme e prodhuesve shqiptar në fushën teknike dhe institucioni i duhur për formimin dhe azhornimin teoriko-didaktik.

O.SH.S udhëhiqet nga Presidenti dhe Bordi Drejtues i saj të cilët përcaktojnë kalendarin e aktiviteteve didaktiko-shoqërore të vitit dhe programin e trajnimeve.

 

Bordi mblidhet të pakten 4 herë ne vit dhe shqyrton ecurinë vjetore të përgjithshme dhe  zbatimin e programit vjetor në perputhje me statutin dhe rregulloren e O.SH.S, duke u informuar nga organizmat e punës të formuar prej tij.

free joomla templatesjoomla templates
2024  Sommelieria Shqiptare   globbers joomla template