Pjesemarrja e O SH S ne Asamblene e Pergjithshme, Beograd 2016

 

Ne datat 3-5 qershor presidenti i O SH S, z. Dashamir Elezi, perfaqesoi Organizaten Shqiptare te Sommelierise ne Beograd gjate mbajtjes se Asamblese se Pergjithshme te ASI.

Gjate diskutimeve u preken tematika te ndryshme, duke filluar nga Kampionati Europian 2017 dhe deri tek zhvillimet me te fundit te pjesetareve te ASI, kampionati boteror i Mendozes, kampionatet Aziatike dhe Amerikane, si dhe pjesemarrja e vendeve dhe anetareve te rinj te ASI
Njekohesisht u festua ditelindja e 47-te e ASI (Association de la Sommellerie Internationale) ne te cilen Sommelieria Shqiptare ben pjese me te drejta te plote qe prej vitit  2009.